Истрията на Еврос
ИСТОРИЯ

Развитието на културата в Югоизточна Беломорска Тракия, регион на префектура Еврос, пряко се свързва с геоморфологията и по-специално с наличието на река Еврос (Марица). Продължителните и динамични отношения на реката и на човешките общества се отразяват по идеален начин в наименованието на съвременната префектура, което е заето от историята и животворната река.

Човешките групи срещат благоприятни условия на околната среда за развитие на техните икономики, което е в основата на богатия търговски и културен лик. Също така и мястото, което почти винаги се е намирало в мислената линия между двете важни културни среди на Запада и на Изтока приема наследственото влияние и от двете страни, създавайки свой собствен очарователен образ.

В ерата на палеолита, първото използване на каменни сечива за опитомяването на животните и растенията, хората създадат малки групи, които живеят от събиране на плодове и лов на диви животни. Някои повърхностни промени са признак за наличието на палеолита (10000 - 7000 г.пр.Хр.) в Еврос. Във Ферес, в Ризя и Керамо са намерени кремъчни сечива.

Неолитен период

Следващият период от праисторията, Неолита, справедливо се характеризира като "революционен", защото тогава се полагат основите на съвременната цивилизация. Човекът систематично вече организира всички нива на живота си: заселява се най-вече в постоянни села и пряко контролира икономическия процес по обработване на земята и отглеждането на животните.

Неолитната епоха продължава в Беломорска Тракия през 5 - то и 6 - то хилядолетие преди новата ера, въпреки че радиовъглеродното датиране от по-късните разкопки датира от 6-то хилядолетие преди новата ера (5500-3000). Единственото селище датиращо от този период, намерено след разкопки и разкрило много данни за ежедневието през неолитната епоха, е Макри, в района на Александруполис.

Сред тях хермафродитни фигурки и глинени съдове във формата на рог, които може и да са били с религиозно предназначение или просто да са служили за основа на шишове. Разбира се много други места в равнинната част на областта, с много по-повърхностни разкрития докладват за широко разпространение на неолитни селища. От бронзовата епоха (3000 - 1050 г. пр.н.е.) се открояват разкопките на Малката Планина на Самотраки като признак за търговски контакти с Миноитите (Крит).

Желязна епоха - Римска епоха

В края на бронзовата епоха и началото на ранната желязна епоха (1050 - 650 г. пр.н.е.) разпространите в по-широкия район на Тракия, тракийските племена, продължават праисторическата традиция. Местонахождения от ранножелязната епоха са били идентифицирани както на естествено защитени височини , т. нар. "тракийски крепости, така и в равнинната част на местността.

Особено в планините Родопи, от гръцката и от българската страна се е развила една тракийска цивилизация с основни знания и умения в сферата на мегалитните паметници и резбите върху естествени камъни.

В Префектура Еврос, от страната на която се намират югоизточните склонове на Родопите, са открити след разкопки и много селища от ранножелязната епоха (например Манастир , Лофос , Аванта , Нипса , Кависос , Кила , Руса , хълма и пещерата "Вува “ в Куфовуно , Ризя ). Тези остатъци в южната част на Еврос се причисляват етнологично към Киконите , народ описан подробно в "Одисея" на Омир.

Мегалитната праисторическа култура на Еврос е рядък паметник за района на Южните Балкани.Една местна особеност, която е уникална сама по себе си и не се вписва в останалата част на Гърция , а по отношение на Европа, гъстотата на издълбани скални графики могат да бъдат сравнявани само с Valcamonica , намираща се в Северна Италия . От 7-ми век пр. н. е. до създаването на римската провинция Тракия през 46 г от н.е.е установено голямо движение на остров Самотраки и по крайбрежието на областта.

Още през 700 г. пр. Хр Еолийци колонизират острова и генерират значителен градски център, чието съществуване се свързва с излъчването на прочутия храм на Великите и поклоненията към Кавирия, които са се провеждали там. Градът-държава Самотраки основава на свой ред различни градове на отсрещния бряг, на изток от връх Ismaros до делтата на реката, от които най-позната и изследвана разкопка е тази при Месимвриа - Зони за укрепване на търговските връзки с тракийските селища във вътрешността на областта. Става въпрос за споменатата в древните източници, Samothrakiki PEREA (обратният бряг на Самотраки), която включва шест села. Паралелно с това участва активно в новите условия и вътрешната област, където все още преобладава тракийският елемент, особено през 5-ти, 4-ти и 3-ти век пр. Хр.

За това развитие и за постепенното елинизиране на местните траки допринася решително организацията на движението между бреговете и вътрешността на Тракия ( тогава Марица е била плавателна), на което специално внимание обръщат македонците. Много находки и позиции осветяват развитието на региона в областта на класическите и елинистичните години.

Показателно за това е Дорискос, където по време на персийските войни Дарий (512 пр.н.е.), установява гарнизон и Ксеркс (480 пр.н.е.), преброява войските си и Елафохори - Дафне, където е намерен гроб от македонски тип с път , предверие и зала (края на 4-ти - началото на 3 век пр. Хр.)

Също сериозен интерес за посетителите са разпръснатите гробни могили, а), римляните следват политика, която насърчава транслитерация, а в цялата страна. С включването на Тракия в Римската империя (1-ви-4-ти в.н.е.) римляните следват една политика , която не цели ромеизиране , а напротив укрепва гръцкия характер.

Тя се основава на урбанизацията на селските райони и проникването, след македонците , в планинските и полупланинските райони, които все още до известна степен са били контролирани от тракийските народи. Модернизира се пътната мрежа и се построява ивестения голям международен път (Via Egnatia), останки от който се виждат на много места покрай национален път Кипус - Истанбул.

Резултат от политиката на Рим в Еврос е основаването на два нови града, Traianoupolis (Лутра) и Plotinoupolis (Агиа Петра Дидимотихо), където разкопки са разкрили и мозайки с митологични теми от император Траян Мако Улпио от 2-ри в. н.е.

Византийски период

По време на византийския период областта играе важна роля, защото тя граничи със столицата Истанбул. Много византийски паметници сочат за разцвета на Еврос през тази епоха: Дидимотихо със замъка си и 23-те кули (8 - 15 век.), Pithio със крепостта на Йоанис Катакузинос (началото на 14 век.), храмът на Богородица Космосотира във Ферес, построен от почитания император Исаак Комнин през 1152, включително и пещерата на Св. Теодор Александруполис (напомня на подобни църкви - пещери в Кападокия), която представлява малък храм със стенописи , правени в две фази (11ти/края на 12ти - началото на 13 век).Важно е да се отбележи, че византийските паметници на Еврос са ценен източник на знания и изкуство в Истанбул, и са уникални свидетелства за голяма творческа дейност, но поради последващите бедствия са останали малко следи за раждането на Града. Също така и от отоманския период оцеляват паметници , заслужаващи внимание.

В Дидимотихо посетителите не трябва да пропуснат да видят известния купол на Мохамед I (началото на 15 век.), архитектурно принадлежащ на школата на Бурса, където на вътрешната стена е изобразен "небесният град". В Трайануполис доминира Хана, една сграда от 1375 - 1385, построена от Паша Гази Евренос, която е служила като хотел за туристи и къпещите се в горещите минерални извори, представляваща комплекс от бани от 16 век.

Съвременни години

Също така впечатляващ е мюсюлманския манастир в Руса, построен от kizilmpasides (червеноглавите) от Бекташкия батальон през 1402 , където и до сега са запазени постройки от 17-ти до 19-ти век. След премахването на Бекташи в Турция през 1925 г., този манастир е единствения функциониращ център на Бекташки ритуали.

През последните години , от 18-ти век. и след това, градското гръцко население процъфтява икономически и духовно, факт, който проличава ярко в светската и църковна архитектура и изкуство. Следи от този разцвет могат да се срещнат в града на коприната - Суфли, в традиционното селище Метаксадес , в Дидимотихо и в други по-малки населени места , като Петрота , Алепохори и Палиури.
 • Забележителности
 • 529b78be81eb235b.jpg
 • Художествен музей на изкуството на коприната
 • Вижте още...
 • Предстои
  • Дадиясело Традиционна Къща за гости
  • Село Дадия, Суфли
 • Ядене/Развлечения
  • Лаготрофио Ресторант - Таверна
  • 4 - ти км Суфли - Гианули, Суфли
 • Търсене